Folk som prater tysk
Foto: Valeriia Petrakova
Gratis

For deg som ønsker å bruke tysk språket i samtale med andre. Dere samles rundt bordet, og lar samtalen gå fritt.

Oppmøte hver tirsdag 10.30-12.30 på Asker innbyggertorg. Hvis du ønsker, er det mulighet for å kjøpe mat og drikke i kaféen.

Mer om Tyskgruppe