Logo
Foto: Linn Lundsvold

Nasjonalt senter for Aldring og helse arrangerer Takk bare bra kurs på Asker Innbyggertorg. Kurset er for eldre som ønsker å forebygge eller mestre depresjon.

Takk bare bra er særlig beregnet for eldre med lette eller moderate depressive plager, men kan også være aktuelt for eldre som ønsker å forebygge depresjon. På kurset lærer deltakerne ulike kognitive metoder, som kan bidra til at deltakerne kan snu negative tankemønstre og få bedre livskvalitet.

Nasjonalt senter for aldring og helse starter nå opp et nytt kurs på innbyggertorget i Asker sentrum. Dette arrangeres en formiddag i uken over 10 uker. Første kursdag er 12. februar 2024. Antall deltakere vil være 5-10.

Hvis dette er noe du vil høre mer om eller ønsker å bli med på, ta kontakt: , tlf: 97124124 eller med , tlf: 99019206

Mer om Nasjonalt senter for aldring og helse