Retningslinjer og personvern

Hva skjer i Asker skal vise en samlet oversikt over det som skjer av arrangementer, aktiviteter, kurs, opplevelser, attraksjoner, turforslag og organiserte fritidsaktiviteter for store og små i kommunen,

Retningslinjer

Det er kommunens innbyggertorg som drifter og administrerer hvaskjeriasker.no.

Kalenderen skal brukes til å formidle aktiviteter til innbyggere og besøkende i Asker kommune. En aktivitet er en tidsbegrenset hendelse for publikum. Et tilbud med sammenhengende åpningstid som en restaurant eller et museum er ikke en aktivitet. Hvis ditt sted har en tidsbegrenset aktivitet er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å bruke kalenderen.

Vi sletter aktiviteter som inneholder upassende språk, som angriper personer eller grupper eller som kan oppleves som krenkende, trakasserende eller truende. Vi sletter aktiviteter som er misvisende, feilaktig eller knyttet til feil arrangør. 

Bildebruk

Det skal kun benyttes bilder du har rettigheter til, med mindre det er spesifisert ettertrykkelig at det er til fri bruk (Åndsverkloven).

Benytter du bilde av mennesker, må du ha gyldig samtykke til publisering (Personopplysningsloven).

Vi sletter bilder som kan oppleves som krenkende, trakasserende eller truende. 

Bilder med tekst eller logo godkjennes ikke.

Personvern

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. 

Asker kommunes personvernerklæring

Sletting

Alle aktiviteter godkjennes automatisk, men vi kontrollerer at de er innenfor retningslinjene. Vi forbeholder seg retten til å slette aktiviteter som bryter med våre retningslinjer.