Retningslinjer og personvern

"Hva skjer i Asker" gir oversikt over det som skjer av arrangementer, aktiviteter, kurs, opplevelser, attraksjoner, turforslag og organiserte fritidsaktiviteter for store og små i kommunen,

Retningslinjer

Det er kommunens innbyggertorg som drifter og administrerer hvaskjeriasker.no.

Kalenderen skal brukes til å formidle aktiviteter til innbyggere og besøkende i Asker kommune. En aktivitet er en tidsbegrenset hendelse for publikum. Åpningstider for spisesteder, gallerier og aktivitetsarenaer kan dessverre ikke legges inn i kalenderen i dag, men vi vurderer hvordan dette kan løses på sikt. Hvis ditt sted har en tidsbegrenset aktivitet, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å bruke kalenderen.

Vi forbeholder oss retten til å slette aktiviteter som er misvisende, i stid med retningslinjene eller knyttet til feil arrangør. 

Bildebruk

Det skal kun benyttes bilder du har rettigheter til, med mindre det er spesifisert ettertrykkelig at det er til fri bruk (Åndsverkloven).

Benytter du bilde av mennesker, må du ha gyldig samtykke til publisering (Personopplysningsloven).

Vi sletter bilder som kan oppleves som krenkende.
Bilder med tekst eller logo godkjennes ikke.

Et godt tips er å benytte et bilde av selve aktiviteten, et bilde (helst i breddeformat) som får gjestene til å ha lyst til å besøke akkurat din attraksjon. 

Personvern

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. 

Asker kommunes personvernerklæring

Sletting

Alle aktiviteter godkjennes automatisk, men vi kontrollerer at de er innenfor våre retningslinjer. Vi forbeholder oss retten til å slette aktiviteter som bryter med disse.