Offentlig kompetanse- og forskningsmiljø, som tilbyr opplæring og forskning til helse og omsorgspersonell, eldre, pårørende andre interesserte.

Kurs for eldre som enten ønsker å forsbygge depresjon, eller som ønsker å mestre en mild til moderat depresjon. Kurset har en varighet på to timer og arrangeres åtte mandager fra 15. januar.

Telefon:
97124124
E-post: