epler
Foto: Torbjørn Tandberg
Gratis

Kurs for deg over 18 år som har fått diagnosen Diabetes type 2. Kurset arrangeres av Asker og Bærum kommune i samarbeid med Bærum sykehus.

Når du har fått diagnosen diabetes type 2, så har du krav på opplæring. God opplæring er viktig for å få et best mulig utgangspunkt for å ha et godt liv med diabetes, styrke din evne til mestring og minske faren for komplikasjoner.

I tillegg er det viktig med gode levevaner, behandling og eventuelt medisiner.

Ulike faggrupper underviser på kurset, blant annet lege (endokrinolog), diabetessykepleier, ernæringsrådgiver og fysioterapeut. Diabetesforbundet er også representert med brukerrepresentant.

Følgende temaer belyses:

  • Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes

  • Hvordan forebygge senkomplikasjoner?

  • Å ta vare på føttene

  • Diabetes og fysisk aktivitet

  • Blodsukkermåling – hvordan og hvorfor?

  • Kosthold og ernæring – informasjon om smarte valg

  • Hvordan leve godt med diabetes – brukerperspektivet

  • Informasjon om kommunale frisklivs- og helsetilbud

 

Tid og varighet: 

Vi arrangerer mellom 3-4 kurs i året. Kurset går over to dager fra kl. 09.00 – 14.30 begge dager.  Kurset arrangeres annen hver gang i Asker og Bærum kommune. 

Neste kurs holdes i Varner Arena 05. og 12. november.

Kurset er inkludert lunsj, kaffe og te. Gratis. 

Pårørende kan delta hvis det er nok plasser på kurset. 

Påmelding:

Følg denne lenken til Frisklivssenteret i Bærum kommune for å melde deg på;

Frisklivssenteret

Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss i læring og mestring;

Tlf: 469 58 073 / 911 89 048

E-post:

(Merk; unngå å oppgi sensitive personopplysninger på e-post)

Mer om Læring og mestring