Tilbyr kommunale lærings- og mestringstilbud

Har ulike lærings- og mestringstilbud til personer med helseutfordringer og kronisk sykdom, deriblant temasamlinger og pasient- og pårørendeopplæring, også gruppetreningstilbud..

Telefon:
48262497
E-post: