Kirsten Koth og Trygve Lia sitter ved bord ved Asker innbyggertorg
Foto: Ingunn Fjæran
Gratis

Kirsten Koth og Trygve Lia ønsker høre hva du som senior i Asker er opptatt av. Møt dem på Asker innbyggertorg første mandag i måneden.

Eldrerådet ønsker å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre i Asker kommune. De ønsker å høre om ordninger som er gode og som er viktige å beholde, men også om tilbud som savnes eller ikke oppleves som gode. Gode idéer til tiltak eller nye satsninger er også velkomne.

Har du innspill til utviklingen av Asker som en aldersvennlig kommune, så kan du møte representantene fra eldrerådet på Asker innbyggertorg første mandag i måneden.

Velkommen innom for en prat!

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Asker innbyggertorg
Kirsten Koth og Trygve Lia sitter ved bord ved Asker innbyggertorg
Fotokreditt: Ingunn Fjæran