Asker innbyggertorg

Innbyggertorgene skal være åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer.

Vi samarbeider med innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud. Her kan du delta på ulike arrangementer og låne lokaler til ulike aktiviteter.

Les mer om innbyggertorgene i Asker kommune.