Logoped Grete
Foto: Jorunn Schie
Gratis

Det norske lydsystemet er ikke lett! Logoped Grete som er frivillig hos Asker Frivilligsentral Hasselbakken kan hjelpe deg med ulike språkvansker.

Grete er utdannet logoped, (speech therapist) og språklærer, men er nå pensjonist. Hun har arbeidet ca. 25 år med barn og unge med ulike språkvansker; uttalevansker, forståelsesvansker, ordleting, forsinket språkutvikling og lese- og skrivevansker.

Etter avsluttet jobb har hun vært frivillig leksehjelper på Hasselbakken i flere år.  Hennes erfaring er at svært mange har lært mye norsk, men de får ikke jobb på grunn av svak uttale. 

De siste årene har hun brukt sin tid i språkkafeen til uttaletrening. 

Hvis det er ønskelig , vil hun fortsette å bruke sin kompetanse på dette området. 

Etter avtale kan hjelpen gis både i språkkafeen eller én-til-én / liten gruppe eller til tider som kan avtales med Grete. Ta kontakt med eller tlf. 941 76 261.

Mer om Asker frivilligsentral - Hasselbakken