Asker frivilligsentral - Hasselbakken

Frivillighetens hus Hasselbakken er en møteplass for frivilligheten i Asker.

Hasselbakkens tilbud skapes av menneskene og organisasjonene som er knyttet til huset. Frivillighetens hus har festsal med tilhørende kaférom og bibliotek, samt to møterom til utlån/utleie for frivillige organisasjoner, foreninger og private.

Telefon:
94 176 261
E-post:
Se arrangørens eget nettsted