Tre ringpermer i grønt, blått og rødt. Illustrerer en samling med dokumenter og sakspapirer
Foto: Kjersti Smedstad
Gratis

Trenger du råd fra en jurist? Juristen er frivillig, tilknyttet Hurum frivilligsentral, og tilbudet er derfor gratis for alle.

Juristhjelpen er et lavterskel-tilbud, der en jurist tilbyr råd, veiledning og hjelp til å tolke offentlige dokumenter, søknader, avtaler og enkle juridiske spørsmål.

Om det er mer kompliserte saker, kan juristen også bistå med å finne ut hvor man kan henvende seg videre.

Juristhjelpen vil være til stede på Sætre innbyggertorg annen hver mandag - mandagen i partallsuker.

Velkommen innom for en prat!

Mer om Hurum frivilligsentral