Byr på flere sommeraktiviteter for barn og unge

Barn som trekker i tau

Også i sommer ønsker Asker kommune å gi et godt og variert aktivitetstilbud til barn og unge

– Koronapandemien preger mange, men kanskje spesielt barn og unge som har mistet flere viktige sosiale arenaer under pandemien. Vi er derfor glade for at vi i sommer kan legge til rette for at flest mulig barn og unge i Asker kan delta på ulike sosiale arenaer og oppleve glede, mestring og læring. Kanskje kan de også treffe nye venner? sier ordfører i Asker Lene Conradi.

Tilbudet er et resultatet av en skikkelig koronadugnad mellom kommunen og
ulike aktører, og midlene er gitt i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Asker kommune har en rekke tilbud til barn og unge i sommerferien som en
del av det ordinære tjenestetilbudet. Dette gjelder blant annet fritidsklubber,
svømmehaller og bibliotek, som holder helt eller delvis åpent i sommer. I tillegg arrangeres det nye aktiviteter. Kommunen stiller også idrettshaller til disposisjon for å skape gode møteplasser for barn og unge i sommer. I tillegg finnes det en rekke tilbud i regi av ideelle organisasjoner og private aktører.

– Sammen med våre samarbeidspartnere legger vi til rette for et bredt
spekter av nye sommeraktiviteter, slik at flest mulig kan ha noe å glede seg til i en tid som er ekstra krevende for mange. Vi håper at tilbudet også bidrar til at flere vil delta i varige organiserte fritidsaktiviteter som har en positiv innvirkning på barn og unges fysiske og psykiske helse, sier Morten Håland, ansvarlig for koordineringen av sommeraktivitetene i Asker.

Kommunens egen aktivitetskalender på nett – Hva skjer i Asker - gir en god
oversikt over de ulike tilbudene innen idrett, kultur og frivillighet som finnes i
kommunen til enhver tid. Alt fra ulike sommercamper og idrettsleire til
gårds- og museumsbesøk, konserter og aktivitetsdager. Noen arrangementer og aktiviteter er gratis eller har flere gratisplasser, mens andre koster noe. Alle kan melde seg på, men av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser per aktivitet. Aktivitetskalenderen oppdateres fortløpende av både frivillige, private og kommunale aktører, så det gjelder å følge med.