Frivilligsentral i hjertet av Vollen!

Vollen nærmiljøsentral, Selvikvillaen, er en møteplass for alle i Vollen! Enkeltpersoner, organisasjoner, og frivillige som ønsker å knytte seg til sentralen er velkomne til oss. Vollen nærmiljøsentral ønsker å være en motor i arbeidet for Vollens gode nærmiljø og et supplement til det gode arbeidet som allerede gjøres i dag av Vollens mange flinke aktører. Vollen nærmiljøsentral arbeider aktivt med å styrke kulturelle, kreative og sosiale aktiviteter i nærmiljøet vårt.

Telefon:
98176329
E-post: