Vollen Marina

Eiendomsbedrift med servering, båtplasser og kulturinnslag.

Vollen Marina driver utleie av kontorer, restaurant, båtplasser.

Telefon:
90975276
E-post: