Vollen historielag har til formål å fremme forståelse for betydningen av lokalhistorie og å verne om kulturminnene i Vollenområdet.

Vollen historielag ble stiftet på Vennely den 15. mai 2012.

Telefon:
45633512
E-post: