Voksne for Barn har siden 1960 jobbet for å bedre barn og unges psykiske helse og oppvekst.

Voksne for Barn er en bruker -og medlemsorganisasjon som jobber for at barn og unges stemme skal bli hørt og for at barn og unge skal få god psykisk helse og en trygg oppvekst. Frivillige, som ønsker å skape aktiviteter og møteplasser for barn og unge, kan ta kontakt med Voksne for Barn for å få hjelp til å jobbe som frivillige. Voksne for Barn er en av de ledende organisasjonene innen veiledning, kursing og foredrag for foreldre, lærere og helsearbeidere som jobber med barn og unge.

Telefon:
97956323
E-post: