Mozarts requiem
Foto: Sven-Erling Brusletto

Vardåsen ungdomskor er en del av Vardåsen kirkes barne- og ungdomskor består av rundt 100 sangere.

Vardåsen barne- og ungdomskor er delt inn i fire grupper og øver følgende tider:

Koret er delt inn i fire grupper og øver følgende tider:

1.-2. trinn: Tirsdager 17.00-18.00

3.-4.. trinn: Tirsdager 18.00-19.00

5.-6. trinn: Tirsdager 15.30-17.00 (middag 15.00)

Ungdomskor fra 7. trinn: Onsdager 16.00-18.00 (middag 15.00)

Det er ikke korøvelser i skolens ferier.

Foruten å ha noen egne prosjekter samarbeider gruppene om større konserter og gudstjenester.

Sangerne blir kjent med et allsidig repertoar som spenner fra klassisk kirkemusikk til jazz og musikal.

Det er kirkens organist Yngvild Wattum Stuksrud som er korets dirigent, med seg har hun Jon Andreas Bottolfs Håland på piano.

Korskolen er tydelig forankret i Vardåsen kirkes arbeid og aktiviteter, og deltar som forsangere på gudstjenester i løpet av året. Gruppene er en del av kirkens ”Myldredag” der det er salg av middag og vafler. På Myldredag kan foreldrene sitte på kirketorget og ta en kaffekopp mens barna er på aktiviteter.

I tillegg til at det legges vekt på at det skal være kvalitet i musikkopplæringen legges det opp til mange sosiale arrangementer slik at barna skal bli godt kjent. Hvert semester har koristene aktiviteter som skal styrke det sosiale miljøet og alle korgruppene drar på hver sin kortur før sommeren.

Det er et eget opplegg for guttene; SPOR. De synger sammen med jentene i starten av korøvelsene, før de deler seg og har aktiviteter. Konserter og turer har de sammen.

Er ditt barn glad i å synge, og vil være med i et sosialt og lærerikt kormiljø, kan dere ta kontakt med ys598@kirken.no for mer informasjon eller spørsmål. Se også korets egne sider på facebook.

Påmelding kan gjøres via denne linken: (send gjerne en epost til Yngvild også ys598@kirken.no)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIierLmFF78dWR_mpSYUKxHLbV_3UyzVuWBoROdvpddtqexQ/viewform?usp=sf_link

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Vardåsen kirke