Ungkultur Asker arrangerer et stort antall ungdomsarrangementer, koordinerer samarbeid og lokal innsats for ungdom, og har ansvar for drift av mange faste ungdomstilbud.

Målgruppen er ungdom fra 8. trinn og oppover.Vi har fokus på ungdo msmedvirkning, og et trygt og inkluderende miljø. Alle våre arrangementer er rusfrie. De ansatte har ulik kulturell og sosialfaglig kompetanse. Vi har hovedkontor på Radar i Asker kulturhus, og driver tilbud spredt utover hele Asker. 

E-post: