Nettverk av kommunale og frivillige aktører som jobber sammen om å skape gode møteplasser og kommunikasjonsflyt.

UNG i Heggedal samarbeid for lokal innsats for barn og ungdom, og har som mål å få til gode aktiviteter, møteplasser og informasjonsflyt på tvers.

Telefon:
48299886
E-post: