Seniortrim på Slemmestad med fysioterapeut Iren C. Ødegård

Gruppetrening i stor sal på onsdager, ledet av fysioterapeut. Timene foregår etter modell fra Seniortreffen på innbyggertorgene, med samme fysioterapeut. Oppstart 17. april og 8 ganger før sommeren. Ta kontakt for å finne gruppen som passer for deg. Velkommen!

Telefon:
92440060
E-post: