Logo Survivors

Survivors formål er å tilby et møtested og fellesskap for mennesker over 18 år som har komplekse dissosiative lidelser.

Survivors er en ideell frivillig forening for mennesker over 18 år med komplekse dissosiative lidelser. Survivors tilbyr et fellesskap og treffsted der du kan senke skuldrene blant andre som har samme type traumelidelser som deg selv. Hverdagen er ofte krevende. Ofte en balansegang, der man viser ulike deler av seg selv i ulike situasjoner. Vi beveger oss i mange rom hvor vi har ulike roller. Hjemme, i butikken, på jobb, på skole, i fritidsaktiviteter, i terapi- rommet, osv. Survivors er ingen av disse stedene. Survivors er det rommet du kan senke skuldrene. Et pusterom i en krevende hverdag.

Telefon:
97301721
E-post: