FAU Steinerskolen i Asker er foreldregruppens arbeidsutvalg som har som formål å sørge for en god og trygg skolehverdag med et godt pedagogisk opplegg for skolens elever.

FAU ved Steinerskolen i Asker og Regnbuen Steinerbarnehage arrangerer det tradisjonsrike julemarkedet nest siste søndag i november hvert år, samt besørger skolens 17.mai-arrangement.

Telefon:
92834712
E-post: