I næringsparken på Tofte tilbyr vi leie av næringslokaler og tomter til bedrifter som ønsker å satse grønt.

På Tofte utvikler vi fremtidens næringspark. All aktivitet på industritomten er organisert gjennom Statkraft Tofte AS. Formålet med selskapet er å videreutvikle tomten og legge til rette for ny aktivitet og arbeidsplasser.

E-post: