Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Spikkestad og virke for stedets forskjønnelse og trivsel.

Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningen er medlem av Vellenes fellesorganisasjon og Asker Velforbund.

E-post: