Spikkestad innbyggertorg er en møteplass vi skaper sammen. Vi er i etablering og utvikling sammen med innbyggerne.

Vi har midlertidige lokaler i Teglen- Spikkestad kirke og kultursenter . Her er det aktiviteter for ulike aldersgrupper. Noen av aktivitetene er arrangert av innbyggere og noen av kommunen, og noe samarbeider vi om. Spikkestad innbyggertorg er i etablering. Det betyr at vi ikke har like tjenester som andre innbyggertorg. Følg med på Hva skjer i Asker og Spikkestad innbyggertorg på facebook for oppdatert informasjon om innbyggertorget.

Telefon:
94022495
E-post: