Den norske kirke i Hurum.

Den norske kirke har to menigheter i Hurum, Nordre Hurum sokn og Søndre Hurum sokn. Kirken eier fire kirkebygg i Hurum: Kongsdelene kirke og Hurum kirke (begge i Nordre Hurum), Filtvet kirke og Holmsbu kirke (begge i Søndre Hurum).

Telefon:
97173675
E-post: