Områdeforum

Områdeforumene blir lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen. Gjennom områdeforumene kan engasjerte innbyggere og organisasjoner møtes for å finne gode løsninger for sitt område. Her kan de også ha dialog med kommunen om saker som gjelder sine lokalsamfunn.

Telefon:
90049860
E-post: