Slemmestad og Nærsnes menighet skal være et sted hvor alle som kommer innom, skal kjenne at de hører til, at kirka er deres sted og at vi som jobber der, er der for dem. Når kirka er åpen, skal kaffen alltid være klar, det skal alltid være en ledig stol, tente lys og mennesker som har tid. Kirka skal være et godt sted å være.