Skiforeningen Røyken lokallag logo

Et idéskapende og gjennomførende organ for Skiforeningen sentralt. Skal ivareta interessene til Skiforeningens medlemmer bosatt i Røyken og omegn.

Gjennomfører lokalt bl.a. løypevedlikehold sommer og vinter, Barnas Holmenkolldag, skibuss fra Røyken til Sollihøgda, vervekampanjer, tar i mot innspill og ønsker fra lokalbefolkningen og vurderer videre gjennomføring av ønskede tiltak sammen med frivillige.

Telefon:
95947150
E-post: