Rotary er en av verdens største organisasjoner når det gjelder yrkesklubber som tar et samfunnsansvar. Dette er tuftet på medlemmenes engasjement og faglige kompetanse.

Skaugum Rotaryklubb ble stiftet 21. Januar 1971. Klubben har i dag om lag 30 medlemmer. Medlemmene representerer en lang rekke ulike yrker og bransjer. Det er også en god spredning i alder blant klubbmedlemmene.

Møtene, som er den viktigste bærebjelken i klubben, foregår på ærverdige Venskaben i Asker hver tirsdag fra 1915 til 2015. Før møtene er det sosialt samvær med servering av kaffe og noe å bite i.

 

Telefon:
95155801
E-post:
Se arrangørens eget nettsted