Logo Seniornett

Vi hjelper seniorer med digitale utfordringer.

Seniornett Røyken er en lokal forening av det landsomfattende nettverket av mer enn 200 frivillige Seniornettforeninger. I Asker kommune representeres Seniornett med lokalforeningene Seniornett Asker og Seniornett Røyken.

E-post: