En aktiv og medlemsstyrt lokal organisasjon som kjemper som taler senior- og eldrebefolkningens sak.

Senior Norge Asker og Bærum er aktiv organisasjon som lokalt taler senior- og eldrebefolkningens sak når det gjelde en verdig og rettferdig eldre- og demensomsorg, å bekjempe aldersdiskriminering, sikre boliger for eldre og at eldre ikke ekskluderes grunnet omstilling i den digitale hverdagen.

Telefon:
959 29 972
E-post:
Se arrangørens eget nettsted