Foto: Kåre Vigerust

Sætre Vel ble stiftet i 1946, og er et av Norges eldste vel.

Sætre vel er en frivillig organisasjon som jobber for trivsel og fellesskap i Sætre. Vellet har et aktivt styre. Alle innbyggere i Sætre kan være medlem hos oss.Vi planlegger og gjennomfører arrangementer for små og store, og vedlikeholder stedene våre: lekeplassen i Plassen, løkkefotballbanen på Skatvedt, og bålplassen ved Mellomdammen.

Telefon:
99622166
E-post: