Sætre barnekor på scenen

Barnekor med tilhold i Sætre i Asker kommune.

Sætre barnekor er et barnekor for alle barn som har lyst til å bli med å synge! Vi øver hver onsdag på Sætre barneskole.

E-post: