Skolekorpset i Spikkestad, Røyken og Hyggen. Stiftet i 1949.

Telefon:
41 213 294
E-post: