Røyken Sentrums Venner skal arbeide for flere sosiale og kulturelle aktiviteter, inkluderende møteplasser, og bidra til utvikling av Røyken Sentrum.

E-post: