kartutsnitt

Orienteringsklubb

Klubben arrangerer sosiale treninger og arrangementer for barn, ungdom og voksne, med spesielt fokus på gi et bredt og attraktivt tilbud for aktive familier

Telefon:
95202995
E-post: