Frivillig lag som er en del av Det norske hageselskap.

Fremmer interesse for alt som har med hage å gjøre (Stauder, sommerblomster, dyrking av grønnsaker, busker, trær osv).

Telefon:
97485799
E-post: