Gutt som fisker

Recreational Fishing Alliance Nordics.

Formålet til Recreational Fishing Alliance Nordics er og fremme saltvannsfiskerens rettigheter, fremme arbeidsplasser innen marine bransjer, båt- og sportfiskebransjen samt et langsiktig og bærekraftig fiskeri. 

Telefon:
95931266
E-post: