Prosjekt "Se sammenhengen" er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet, NMBU veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Sekretariatet for Konfliktrådene for å avholde seminarer om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Målet til prosjektet er å øke kompetansen om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og å stimulere til et tettere samarbeid mellom yrkene/etatene dette angår lokalt, i dette tilfellet i Asker og Bærum.

Målgruppen er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievern, krisesentre, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, dyrevernorganisasjoner, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester m.fl.

Telefon:
93043124
E-post: