prolar Nett er et nasjonalt forbund for folk i LAR. Dvs. folk som mottar legemiddelassistert rehabilitering. Vi jobber for at folk i LAR får de beste forutsetninger for å oppnå en god rehabilitering og økt livskvalitet.

Kjerneoppgaven til proLAR Nett er brukermedvirkning. Det vil si at våre medlemmers meninger og erfaringer er viktige for oss. Dine erfaringer, kunnskap og innsikt i hvordan tilbudet fungerer er viktig for å oppnå et bedre tjenestetilbud! Vi er en brukerorganisasjon for folk som mottar legemiddelassistert rehabilitering, ble startet i 2007 og er aktive på rusfeltet. Vi samarbeider med Helsedirektoratet, kommuner, andre brukerorganisasjoner osv.

Telefon:
45010156
E-post: