Arrangement med PANUA

PANUA (panua.no) Holder til på låven på Søndre Wettre Gård på Vettre, og er en utfoldelsesarena for mennesker med ulike bistandsbehov.

PANUA ble offisielt startet i 2015, og mottar driftsstøtte fra Asker Kommune.
PANUA (panua.no) står for «Pascal Norges Utfoldelsesarena», og er en kulturarena for mennesker med ulike bistandsbehov, primært utviklingshemmede. Vi holder til på låven på Søndre Wettre Gård på Vettre i Asker. PANUA ble offisielt åpnet august 2015, og driver i dag et omfattende musikktilbud for mennesker med ulike bistandsbehov. Vi har også et samarbeid med FACT – teamet i Asker DPS om et dagtilbud form av et musikktilbud innen opplæring i musikkproduksjon. PANUA tar sikte på å være et fyrtårn for tilrettelagte kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov i hele Asker Kommune. PANUA drifter bl.a. 4 musikkgrupper, individuell musikkopplæring, en fritidsklubb («Kule Kråker» sommerleiren «Sommegården» PANUA drives av Ola Skaare (daglig leder) og Tommy Huseth. I tillegg er det flere instruktører og frivillige som er tilknyttet PANUA.


Telefon:
97511186
E-post: