Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening OOSN er en lokalforening tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Foreningen arbeider for å øke kunnskapen om og bruken av sopp og nyttevekster. Vi er engasjert i arbeidet med å bevare biomangfoldet gjennom SABIMA og aktive i det nasjonale kartleggingsarbeidet av sopp og ville vekster gjennom Artsdatabanken. OOSN arrangerer turer, kurs, soppkontroller, foredrag og møter for medlemmene våre, men har også flere åpne arrangementer. Vi dekker Oslo, Bærum og Asker og har over 1400 medlemmer. Det gjør oss til den desidert største foreningen i landet. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta eller bli medlem. Med 150 arrangementer i året har vi har tilbud til alle, fra den ferske hobbykokken til erfarne soppsakkyndige og botanikere. Vi har aktiviteter hele året. Men det skjer mest på våren og forsommeren, når de ville vekstene kommer, og under soppsesongen om høsten. Mange av turene passer godt for barnefamilier.

Telefon:
90515398
E-post: