Forening for pårørende og utviklingshemmede

Arbeider lokalt for opprettholdelse og forbedring av utviklingshemmede og pårørendes situasjon i kommunen.

Telefon:
95990292
E-post: