Språkopplæring for flyktninger og innvandrere

Norsk Folkehjelp Asker & Bærum er et lokallag av Norsk Folkehjelp. Lokallaget har en sterk medlemsvekst og arbeider aktivt for å bygge opp en kompetent medlemsmasse innen sanitet, søk og redning, og solidaritet.

Telefon:
41630323
E-post: