Askers nærdemokratiske ordning

Områdeforumet skal være lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen.

Telefon:
92418411
E-post: