Menighet i Den norske kirke, med kirkene Kongsdelene kirke og Hurum middelalderkirke.

Kongsdelene kirke er den ene av to kirker i Nordre Hurum sokn. Kongsdelene kirke har adresse Kongsdelveien 22, 3475 Sætre. Det ligger kirkegård til denne kirken. Hurum kirke vil være under restaurering fra januar til november 2022. Kirken åpner for vanlig bruk igjen 1. søndag i advent 2022. Etter planen er kirken og kirkestua ferdig rehabilitert i mai 2024, og arbeidet med kirkebygget vil da mest sannsynlig ha kommet opp på et normalt vedlikeholdsnivå.

Hurum kirke er ei langkirke fra 1100-tallet i Asker kommune, Viken fylke, tidligere i Hurum kommune i Buskerud. Kirken var fram til 2020 underlagt Tunsberg bispedømme og Lier prosti. Fra 2020 er den underlagt Oslo bispedømme og Asker prosti.

Besøksadresse: Prestegårdsalleen 1, Klokkarstua

Telefon:
97173675
E-post: