Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst) er en av NMFs åtte regioner og har nesten 17 000 medlemmer fordelt på nesten 400 medlemskorps.

Norges Musikkorps Forbund jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes. Det skjer gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps.

Det blir særlig jobbet innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår.

NMF er inndelt i åtte regioner, med tillitsvalgte i hver region.

Telefon:
92083792
E-post: