NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». NAV Asker har avdelinger i Asker sentrum og Røyken sentrum.

Telefon:
55 55 33 33
E-post: