NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». NAV Asker har avdelinger i Asker sentrum og Røyken sentrum.

Telefon:
949 75 698
E-post: