Nærsnes Sangkor

Blanda kor med medlemmer fra tidligere Røyken kommune

Blanda kor som holder konserter i Sekkefabrikken og Slemmestad Ungdomskole mm.

Telefon:
991 596 83
E-post: